EDUKACJA. Zespół Szkół w Golądkowie – szkoła zawodowa najwyższej jakości

2020-03-13 4:34:00

Współpraca Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie z sektorem gospodarczym otrzymała status „Dobrej Praktyki”, w prestiżowym konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”


Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy wspierana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs ma na celu zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce. Dobra praktyka rozumiana jest jako „sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawiona na rozwiązanie problemu, wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”. Za taką właśnie uznano zgłoszoną do konkursu praktykę „Pracodawcy kluczowym partnerem szkoły zawodowej”.

Golądkowska szkoła mocno stawia na współpracę z sektorem gospodarczym, która przynosi korzyści zarówno uczniom, jak i pracodawcom. Najwięcej z pewnością osiąga uczeń, który nabywa umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także poznaje nowoczesne surowce, materiały
i technologie, co z pewnością ułatwia zdobycie atrakcyjnej pracy zaraz po ukończeniu szkoły. Z kolei pracodawca pozyskuje absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w swoim zawodzie.
Przykładem działań, które w konkursie zostały uznane za „dobre praktyki” są prowadzone w „Dziubińskiej” klasy patronackie:
● Technik żywienia i usług gastronomicznych, pod patronatem HoteluNARVIL w Serocku
● Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, pod patronatem firmy EMPRA
● Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, pod patronatem firmy POLBRAM
Jest to współpraca wielopłaszczyznowa. Porozumienie zakłada między innymi: realizowanie kształcenia praktycznego u pracodawców, staże zawodowe, organizację konkursów rozwijających zainteresowania uczniów oraz stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.


Takie nowatorskie rozwiązania z pewnością zasługują na to, aby je rozpowszechniać i czerpać z nich inspirację. Wielkie brawa dla Zespołu Szkół w Golądkowie.

Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej
w Golądkowie,
Golądkowo 41G, 06-120 Winnica
tel. (23) 691 40 73, (23) 691 40 93, fax (23) 691 40 83,
mail: sekretariat@zsgoladkowo.eu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *