test

Czym OGRZEWASZ DOM? – OSTATNI DZWONEK na złożenie deklaracji

2022-06-24 3:50:45

Tylko do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków mają czas na złożenie deklaracji o źródle ogrzewania domu. Za nie wywiązanie się z tego obowiązku GROŻĄ KARY nawet do 5 tys. zł

Obowiązek zgłoszenia, w jaki sposób jest ogrzewany budynek, nałożony został na właścicieli i zarządców budynków przez ustawę z  28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127). Dane te mają trafić do Centralnej Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) i być wykorzystane do stworzenia „mapy” emisyjności budynków w Polsce, a tym samym pomóc w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Kogo dotyczy obowiązek?
Obowiązek złożenia deklaracji CEEB o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw ma każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu w Polsce. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków niemieszkalnych oraz innych budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW. Deklaracje do CEEB muszą również składać właściciele domków letniskowych, jeśli zainstalowane są w nim źródła ciepła, np. kozy, kominki.

Terminy i kary
Termin złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw dla źródeł ciepła używanych przed 1 lipca 2021 r. to 30 czerwca 2022 r. Natomiast źródła ciepła uruchomione w budynkach po 1 lipca 2021 r. należy zgłaszać w ciągu 14 dni od ich uruchomienia. Podobnie jest w przypadku zmiany źródła ciepła  na inne, deklaracje o używanym źródle ciepła należy także zaktualizować w ciągu 14 dni.
Za niezłożenie deklaracji do 30 czerwca 2022 r. grozi grzywna od 500 zł do 5 000 zł.

Co wpisujemy do deklaracji?
Procedura jest bardzo prosta. Deklaracje można wypełnić i przesłać elektronicznie przez Internet albo złożyć ją w urzędzie gminy w formie papierowej.
1. Właściciele budynków mieszkalnych wypełniają tylko Deklarację (formularz)A.
2. Właściciele budynków niemieszkalnych, w których działają źródła ciepła, wypełniają Deklarację (formularz) B.
W deklaracji wpisujemy: imię i nazwisko właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania. Należy także wpisać adres nieruchomości, w której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw. Deklarujemy, jakie posiadamy źródła ciepła, ich ilość, a w przypadku kotłów na paliwo stałe, także rodzaj paliwa. Jeśli w budynku stosowanych jest kilka źródeł, np. ogrzewanie gazowe i kominek, to w deklaracji podać trzeba wszystkie.

Wzory wypełnionych deklaracji:
https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji-i-wnioskow
Formularze deklaracji dostępne są na stronach: gunb.gov.pl oraz ceeb.gov.pl

Jak złożyć deklarację?
Deklaracje można złożyć zarówno w formie elektronicznej jak i w formie pisemnej (papierowej).
Druk deklaracji w formie papierowej można pobrać w urzędzie gminy i wypełnić go odręcznie. Następnie można go wysłać pocztą na adres swojego urzędu gminy lub złożyć go w urzędzie osobiście.
Dokument w formie elektronicznej można wypełnić i zgłosić pod adresem: https://ceeb.gov.pl/ . Niezbędny będzie do tego profil zaufany, podpis elektroniczny lub e-dowód.

Wzory wypełnionych deklaracji:
https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji-i-wnioskow
Formularze deklaracji dostępne są na stronach: gunb.gov.pl oraz ceeb.gov.pl
Formularz A – kwestionariusz (gunb.gov.pl)
Formularz B – Deklaracja B – wypełniona v. 1.2 (gunb.gov.pl)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *