test

Czym jest ocena ryzyka zawodowego i co powinna zawierać?

2021-02-17 10:54:40

Każdy pracodawca posiada obowiązek informowania swoich pracowników o potencjalnym ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaniem obowiązków na danym stanowisku oraz przedstawiać zasady ochrony przed niebezpieczeństwem i dokumentować zawodowe ryzyko, które dotyczy danego stanowiska. To wszystko wymusza art. 226 Kodeksu Pracy.

Każdy nowoprzyjęty pracownik musi dokładnie zapoznać się z takim dokumentem oraz potwierdzić własnoręcznym podpisem.

Opracowanie szczegółowej oceny zawodowego ryzyka jest nierzadko bardzo skompilowanym procesem, ze względu na mnóstwo czynników. Szczególnie duże firmy mogą mieć kłopoty w oszacowaniu niebezpieczeństwa pracowników na danym stanowisku.

Należy jednak pamiętać, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieścisłości w dokumentach. Karta ryzka zawodowego powinna być więc tworzona przez profesjonalistów, z wieloletnim doświadczeniem na rynku lub przez osoby bardzo dokładnie znające daną branżę.

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Według Polskiej Normy PN-N-18002 powyższe stwierdzenie odnosi się do potencjalnych start i zdarzeń, które mogą wiązać się z wykonywanymi pracami na danym stanowisku. W skład tego pojęcia wchodzą wszystkie niekorzystne skutki zdrowotne, które mogą wystąpić w otoczeniu pracownika lub podczas specyficznych obowiązków na danym stanowisku.

Ocena ryzyka zawodowego jest więc sprawdzeniem wszystkich czynników, występujących w środowisku pracy, które mogą w jakiś sposób wyrządzić krzywdę lub zaszkodzić pracownikom.

Ocena ta umożliwia sprawdzenie czy podjęto niezbędne kroki do tego, aby maksymalnie ochronić i zabezpieczyć pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami na nich czyhającymi oraz co można jeszcze w tym kierunku zrobić.

Kto tworzy ocenę ryzyka zawodowego?

Przepisy jasno nie precyzują, kto powinien oceniać ryzyko w firmie. Pewne jest natomiast, że odpowiedzialność i obowiązek prowadzenia stosownej dokumentacji, spoczywa na pracodawcy.

Jeżeli zna on od podszewki wszystkie procesy na danym stanowisku to może samodzielnie stworzyć ocenę ryzyka. Nie posiadając szczegółowej wiedzy, warto więc zlecić to kompetentnym specjalistom ds. BHP lub zewnętrznym ekspertom, jak https://sklep.pogotowiebhp.com.pl/.

Co musi zawierać ocena ryzyka zawodowego?

Taki dokument musi być sporządzony w formie pisemnej. Powinien zawierać dane na temat położenia stanowiska w danym miejscu pracy, jego powierzchnie oraz wysokość, opis wszystkich pomieszczeń, do których dostęp ma pracownik, stosunek powierzchni okien do podłogi.

Powinien znaleźć się tam oczywiście zakres wszystkich czynności, które wykonuje codziennie pracownik na danym stanowisku pracy oraz informacja o maszynach, narzędziach i innych urządzeniach, z których korzysta.

Niezbędna jest również okresowa aktualizacja karty oceny ryzyka zawodowego, podczas gdy np. powstają nowe miejsca pracy, lub zajdzie taka konieczność z innych powodów.

undefined

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *