Cztery pokolenia o finansach – AKCJA EDUKACYJNA Banku Zachodniego WBK. Portfel Polaka – co czwarty z nas planuje wydatki

2015-12-30 5:25:49

Polacy raczej optymistycznie podchodzą do oceny własnej sytuacji finansowej. Deklarują wyprzedzające planowanie budżetu domowego, robią listy zakupowe – wynika z badań prowadzonych dla Banku Zachodniego WBK.

Własną sytuację materialną uczestnicy badania oceniają jako przeciętną lub dobrą. Zadowolenie z niej spada jednak wraz z wiekiem.

Niemal 80 proc. badanych nie ma większych problemów z zaspokajaniem swoich codziennych potrzeb. 20 proc. jest zdania, że żyje im się dobrze. Ale spora grupa respondentów planując poważniejsze zakupy, musi oszczędzać. Żyje skromnie i na co dzień musi bardzo oszczędnie gospodarować budżetem (ok. 50 proc.).

Oszczędzanie nie jest zbyt popularne wśród osób młodych (16 – 35 lat). Optymistycznie uważają one, że nie jest im to specjalnie potrzebne. Przeciwnego zdania są seniorzy (51-70 lat), w większości żyjący skromnie lub bardzo skromnie. Może to wynikać z obniżenia ich dochodów w wyniku przejścia na emeryturę. Najbardziej zadowolone z poziomu życia są osoby młode. One również z optymizmem patrzą na swą finansową przyszłość.

Planowanie wydatków i robienie list zakupowych to podstawowe narzędzia zarządzania budżetem. Przed wyjściem do sklepów tworzy je co czwarty Polak. Ankietowani przyznają też, że regularnie sprawdzają wpływy i wydatki na swoim koncie.

Z kalkulatorów lub serwisów on line do zarządzania budżetem najrzadziej korzystają osoby po 50. roku życia i starsze. To domena młodszych pokoleń. Pozyskanie wiedzy na ten temat to jedna z najczęściej wymienianych i pożądanych potrzeb.

Źródło:
Pokolenia o finansach. W poszukiwaniu różnic i podobieństw, czyli przynależność pokoleniowa Polaków determinuje postawy wobec finansów”. Badanie przeprowadzone na zlecenie Banku Zachodniego WBK na 1017 osobowej grupie respondentów w wieku 16 – 70 lat, obejmującej cztery pokolenia (16 – 20 lat, 21 – 35 lat, 36 – 50 lat i 51 – 70 lat)

Related Post

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *